Vítejte!

na webových stránkách projektu Kamery.mh2net.cz, který vznikl ve spolupráci s městem Mnichovo Hradiště.

Projekt provozuje spolek mh2net,z.s. Jakékoliv nápady či připomínky jsou vítány. Více informací o projektu



Kamera #1 - Komunitní centrum Mírová

Komunitní centrum bude multifunkční budova, která nabídne zázemí hned několika institucím, a pomůže tak řešit problém stávající dosluhující infrastruktury. V přízemí budovy se bude nacházet školní jídelna pro základní školu a školní kuchyně, kterou využije jak ZŠ tak MŠ. První patro poskytne velmi variabilní prostory určené pro sociální služby zaměřené především na rodinu, děti a mládež a zároveň prostory pro volnočasové aktivity, které nabízí Klub dětí a mládeže.

Zdroj: www.mnhradiste.cz




20.08.
19.08.
18.08.
17.08.
16.08.
15.08.
14.08.

Kamera #2 - Modernizace přestupního terminálu

Předmětem projektu je stavba dopravních ploch terminálu veřejné dopravy (autobusy) v Mnichově Hradišti a úprava komunikace ul. Dvořákova včetně nástupišť s informačními sloupky a informační tabule vlakové dopravy, přístřešku, parkovacích stání pro osobní automobily, odstavných stání pro autobusy, chodníků, zařízení pro parkování jízdních kol, prvků městského mobiliáře, plochy zeleně, vsakovacího zařízení, oplocení a úprav veřejné technické infrastruktury na dotčené ploše.

Zdroj: www.mnhradiste.cz




20.08.
19.08.
18.08.
17.08.
16.08.
15.08.
14.08.

Kamera #3 - Revitalizace sportoviště nad parkem

Cílem projektu byla kompletní rekonstrukce a modernizace venkovního sportoviště.

Zdroj: www.mnhradiste.cz