Vítejte!

na webových stránkách projektu Kamery.mh2net.cz, který vznikl ve spolupráci s městem Mnichovo Hradiště.

Projekt provozuje spolek mh2net,z.s. Jakékoliv nápady či připomínky jsou vítány. Více informací o projektuKamera #1 - Rekonstrukce budovy KLUBu

Dům čp. 299 je pozdně klasicistní objekt bývalého okresního soudu z doby po polovině 19. století, k němuž bylo na konci 19. století přistavěno západní křídlo. Hodnotné bohatě členěné pozdně klasicistní průčelí bylo ve 2. polovině 20. století zbaveno detailu a překryto novodobou brizolitovou omítkou. Odstraněny byly trojúhelné štíty a změněna okna. Budovu nyní čeká rekonstrukce střechy včetně kompletní opravy krovu, který je v havarijním stavu. Dále se rekonstrukce bude týkat fasády, přičemž směrem do náměstí bude stávající brizolitová fasáda nahrazena historizující vápenocementovou fasádou s bosáží. Poměrně zásadní úpravou a modernizací projdou vnitřní prostory.

Zdroj: www.mnhradiste.cz
24.07.
23.07.
22.07.
21.07.
20.07.
19.07.
18.07.

Kamera #2 - Rekonstrukce parkoviště Čsl. armády

Stavební úpravy ulic Jaselská, V Cestkách a Čsl. armády jsou vyvolány špatným stavebně technickým stavem komunikací, které jsou již na konci své životnosti, nevyhovujícím stavem z hlediska požadovaného dopravního režimu a dále pak z důvodu nedostatečného počtu parkovacích stání v lokalitě. Návrh dále předpokládá nové uspořádání stávajících parkovacích kapacit a vytvoření nových.

Zdroj: www.mnhradiste.cz
24.07.
23.07.
22.07.
21.07.
20.07.
19.07.
18.07.

Kamera #3 - Komunitní centrum Mírová

Komunitní centrum je multifunkční budova, která nabízí zázemí hned několika institucím, a pomůže tak řešit problém stávající dosluhující infrastruktury. V přízemí budovy se nachází školní jídelna pro základní školu a školní kuchyně, kterou využije jak ZŠ tak MŠ. První patro poskytuje velmi variabilní prostory určené pro sociální služby zaměřené především na rodinu, děti a mládež a zároveň prostory pro volnočasové aktivity, které nabízí Klub dětí a mládeže. 

Zdroj: www.mnhradiste.czKamera #4 - Modernizace přestupního terminálu

Projekt terminálu úzce souvisí s projektem Revitalizace náměstí a přemisťuje autobusové nádraží z náměstí do prostoru před vlakovým nádražím. Terminál umožní obousměrný vjezd a výjezd autobusů do ulic J. Švermy a Dvořákova s pěti přehlednými nástupišti v jedné řadě přiléhajícími nástupní hranou k železniční stanici. Součástí stavby je dále celkem 43 stání pro kola a 26 odstavných stání pro osobní automobily.

Zdroj: www.mnhradiste.czKamera #5 - Revitalizace sportoviště nad parkem

Cílem projektu byla kompletní rekonstrukce a modernizace venkovního sportoviště.

Zdroj: www.mnhradiste.cz